İlaç ve Malzeme Yönetimi

BD Pyxisᵀᴹ MedStationᵀᴹ ES İlaç Dağıtım Kabini

BD

BD Pyxis™ MedStation™ ES, merkezi olmayan ilaç yönetimini destekleyen otomatik bir ilaç dağıtım sistemidir. Doğru hastalar için doğru zamanda doğru ilaçları güvenli ve verimli bir şekilde dağıtmalarına yardımcı olur. BD Pyxis™ ES platformu, HIT sistemleriyle entegrasyon yoluyla kurumsal düzeyde ilaç yönetimi sunar.

Pyxisᵀᴹ StockStation Sistemi

BD

BD Pyxis™ StockStation sistemi, depolar, ardiyeler ve klinik alanlar için sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip bir barkod envanter yönetim sistemidir. Ürünleri belirli alanlara veya hastalara tanımlar ve envanter ve fatura kayıtlarını otomatik olarak günceller

Pyxisᵀᴹ CathRack Katater Yöntem Kabini

BD

BD Pyxis™ CathRack Sistemi, kardiyak kateterizasyon ve girişimsel radyoloji laboratuvarı prosedürleri için malzemeleri yöneten kompakt, yüksek yoğunluklu bir depolama sistemidir. Tedarik kullanımının güvenliğini, hesap verebilirliğini ve standardizasyonunu artırırken, sarf malzemelerinin hazır bulunmasını sağlamaya yardımcı olur.

Pyxisᵀᴹ SupplyStationᵀᴹ Malzeme Dağıtım Kabini

BD

BD Pyxis™ SupplyStation™ sistemi, bakım katlarında ve tesisinizin tamamında sarf malzemelerine kolayca erişmenizi sağlayan güvenli bir depolama cihazıdır. Sarf malzemesi kullanımını gerçek zamanlı olarak belgeleyen sistem, dokümantasyon hatasını azaltmaya ve iş akışını iyileştirmeye yardımcı olur.