• Merkezi Sterilizasyonda güncel ürün ve ekipmanlarla tanışma vakti.
Ürünler > Merkezi Sterilizasyon Üniteleri
Ürünler
Ameliyathane Ekipmanları
Merkezi Sterilizasyon Üniteleri
Kadın Doğum ve Jinekoloji
STERVAC Aspirasyon Torbası
İlaç ve Malzeme Yönetimi
Hasta Yatakları ve Sedyeler
Pediyatri ve Yenidoğan
Medikal Arabalar
Suda Doğum
Hasta Mobilizasyonu
Hijyen ve Yanık Tedavisi
Bası Ülseri Önleme Sistemleri
Pnömatik Kompresyon Sistemi
İlaç ve IV Hazırlama Teknolojileri

Merkezi Sterilizasyon Üniteleri

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Buhar Sterilizatörü
Buhar Sterilizatörü
Yıkayıcı Dezenfektör
Yıkayıcı Dezenfektör
Cerrahi Alet Barkodlama ve Takip Sistemi
Cerrahi Alet Barkodlama ve Takip Sistemi
TORNADO Ördek Sürgü Yıkama Cihazı
TORNADO Ördek Sürgü Yıkama Cihazı
Masaüstü Sterilizatörler
Masaüstü Sterilizatörler
Ultrasonik Yıkayıcılar
Ultrasonik Yıkayıcılar
Su Arıtma Çözümleri
Su Arıtma Çözümleri

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde; hastanenin ameliyathanelerinde, poliklinik, servis ve yoğun bakım ünitelerinde yapılan cerrahi işlemlerde kullanılan cerrahi aletler ile hastaya kullanılacak tüm steril tekstil ve sarf malzemelerin sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu yapılır

Merkezi sterilizasyon üniteleri Alpler Medikal’in faaliyetlerinin tam merkezinde yer alır. Bu  üniteler verimli, etkili ve izlenebilir olmalıdır.

Sterilizasyon ekipmanları konusunda birlikte çalıştığımız İtalyan firması CISA, sağlık alanında ilk otoklav geliştiren şirketlerden birisidir. Bizler de hastanelerin merkezi sterilizasyon ünitelerinin kurulması konusunda destek verirken aynı zamanda yıkayıcı dezenfektör, buhar sterilizatörü ve cerrahi alet barkodlama ve takip sistemi kısımlarında yardımcınızız.

Müşteri Hizmetleri Alpler Medikal
Sevim A.

Selam

Yardım ister misiniz?

08:39